page view image

FINNES DET LIV ETTER DØDEN?

Arrangementsinformasjon
event image

Kan bevisstheten leve videre?

Parapsykologiens bidrag til en utvidet forståelse

Norsk Parapsykologisk Selskap inviterer til

en gylden sjanse til oppdatert kunnskap om allmenne, men kontroversielle opple­vel­ser som kan peke mot et liv etter døden: Nær-døden-opplevelser, delte dødsopplevelser, dødsleieopplevelser, direkte kommunikasjon med avdøde, kommunikasjon med avdøde gjennom et medium.

Her legges vitenskapelig kunnskap om troverdige opplevelser fram på en forståelig måte for både leg og lærd - med bidrag fra en norsk opplever og tre anerkjente britiske forskere. Nevropsykiater Peter Fenwick, dosent Callum Cooper og professor Chris Roe, med tillegg av Ida Nilsen, som opplevde å følge sin mor inn i døden.

Seminaret blir på engelsk.

Program:

  9.30   Dørene åpner, registrering
10.00  Velkommen, åpning av seminaret

10.15  Near-death experiences (NDE/NDO) and End-of-life experiences (ELE/OLS)
           ved nevropsykiater Peter Fenwick (videopresentasjon)

11.15  Pause

11.30  Shared Death Experiences (SDE/DDO)
ved Peter Fenwick (video­presentasjon og -samtale).
           Presentasjon av norske Ida Nilsen sin opplevelse.

12.30  Lunsj

13.30  Direct after death communication (ADC) 
           ved dosent Callum Cooper

14.30  Pause

14.45  After death communication via mediums
           ved professor Chris Roe

15.45   Paneldebatt, og debatt med salen.

16.45   Avslutning

Se også program på Litteraturhuset, 1. oktober    

Delte dødsopplevelser (DDO/SDE), hvor en frisk person opplever å følge en døende på reisen mot det hinsidige, noen ganger uten å vite at vedkommende er døende. De har fellestrekk med NDO, men oppleveren har kontakt med en døende, som faktisk dør på samme tidspunkt, og oppleveren kommer så tilbake, ofte sterkt spirituelt forandret. Er det noe mer enn hallusinasjoner?

Nær-døden-opplevelser (NDO/NDE) kan gi sterke, transformerende opplevelser hos den nær-døde. Opplevelsene kan i tillegg gi faktisk informasjon om helse­personale og levende eller avdøde slektninger, som pasientene ikke kunne ha fått på noe normalt vis. Oksygenmangel, medikamenter og andre mulige årsaker kan ikke forklare dette. Hva kan vi si om NDO?

Opplevelser ved livets slutt (OLS/ELE) er opplevelser døende har på dødsleiet. Ofte et syn av en avdød kjær person som sier de er klar til å ta hen imot. Noen få tilfeller har et familiemedlem, en venn eller en pleier sett samme apparisjon. Noen ganger bare en mental kontakt. Den døende forsones gjerne og opplever en ro og glede i den gjenværende korte tiden. Er det noe mer enn hallusinasjoner?

Direkte kommunikasjon med avdøde er ganske vanlig: Omtrent halv­parten av enker og enkemenn opplever svakere eller sterkere kontakt med den avdøde ektemaken i tida etter dødsfallet, fra vage følelser til lukt, stemme, mentalt bilde eller en klar visjon. Hvordan påvirkes de av opplevelsene?  Og er det noe mer enn ønsketenkning og hallusinasjoner?

Kommunikasjon med avdøde via medier. Kan man stole på dem? Ikke alle, men det finnes mange ærlige medier. De har ofte fakta fra den avdøde som mediet umulig kunne ha fått på noe vanlig vis, noen ganger til og med språkføring lik den avdødes. Hvordan kan vi forklare dette?

Hva skal vi tro om disse opplevelsene? Mange studier støtter at disse fenomenene er reelle opplevelser, selv som man i dag ikke har noen god normal teori for hvordan de skapes. Vi må ta dem på alvor, men hvordan kan de tolkes?


døden
parapsykologi

Ansvarsfraskrivelse

Pris kr. 400. Lunsj inkludert.
Kjøpte billetter refunderes ikke.